Privacybeleid Just Bie

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

 

1. Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Just Bie, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Dr. Van de Perrestraat 299 en met ondernemingsnummer BE0643.659.336.

De vertegenwoordiger van Just Bie is Tinne De Bie. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Just Bie geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven.

 

Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door Just Bie, meer bepaald hoe Just Bie gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen we enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Just Bie leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is Just Bie de verwerkingsverantwoordelijke, in uitzonderlijke gevallen de verwerker.

 

2. Welke gegevens verzamel ik?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan Just Bie doorgeeft bij een aanmelding via de website, per mail of telefoon.

Enkel de gegevens die u zelf verstrekt, worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • Straat en huisnummer

 • Woonplaats

 • BTW nummer of ondernemingsnummer

 • Geboortedatum

 • Mogelijks ook bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, medicatiegebruik…

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Just Bie verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

Uw gegevens worden verzameld en opgeslagen:

 • Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Just Bie en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

 • Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven.

 • Om u uit te nodigen voor webinars, (online) evenementen en nieuwsbrieven.

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

Enkele concrete voorbeelden:

 • Uw naam, mailadres en geboortedatum worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, verjaardagswensen. U kan hiervoor te allen tijde uitschrijven.

 • Wanneer u het contact- of boekingsformulier invult voor een cursus, consult of vraag, worden uw naam en e-mailadres gebruikt om u een antwoord te bezorgen en om een afspraak te maken. 

 • Uw naam, adres, bedrijfsnaam en BTW- of ondernemingsnummer worden gebruikt om een factuur voor u op te maken.

 • Uw telefoonnummer kan gebruikt worden indien u om een gesprek vraagt of om u op de hoogte te brengen van wijzigingen van een cursus of sessie.

 

Door deze gegevens te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor u uitgevoerd moeten worden.

 

4. Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

 • Wanneer u het contact- of boekingsformulier invult voor een cursus, sessie of vraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de backoffice van Wix. Deze gegevens kunnen tevens overgenomen worden in mijn persoonlijke agenda ter overzicht.

 • Wanneer u zich aanmeldt voor een online cursus, worden uw persoonsgegevens opgeslagen bij Teachable, het online platform van de cursussen.

 • Voor mailings worden uw persoonsgegevens opgeslagen bij de mailprovider, zoals Mailchimp, ActiveCampaign, Telenet en Gmail.

 • Voor het opmaken van facturen worden persoonsgegevens opgeslagen in de online boekhoudomgeving van SBB.

 

5. Met wie deel ik uw persoonsgegevens?

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van een optimale dienstverlening, zoals vermeld in punt 3. Hiervoor worden sommige persoonsgegevens gedeeld met externe partners, zoals aangegeven in punt 4.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. Waar mogelijk heb ik de opties om gegevens op te nemen in studies en marktonderzoeken uitgevinkt.

 

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden door Just Bie bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Just Bie en de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. Wanneer u zich uitschrijft voor mails, wordt u meteen op non-actief gezet. De gegevens van personen die uitschreven voor de mailings, worden minimum 1x per jaar definitief uit het systeem verwijderd.

 

8. Rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om u te allen tijde uit te schrijven voor nieuwsbrief, door de link onderaan deze nieuwsbrief.

 

U kan tevens uw gegevens te allen tijde aanpassen, op gelijkaardige wijze. U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

 

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kan u een schriftelijk verzoek doen. Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek e-mailen via tinne@justbie.be. Bij een dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart bij te voegen.

 

9. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kan u vinden op de website van ConsuWijzer. Advertentiecookies

 

Met uw toestemming gebruik ik, om advertenties op te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Omdat ik graag weet hoe bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan u daardoor niet persoonlijk herleiden. Maar dit geeft mij wel een beeld welke pagina hoeveel bezoekers heeft.

 

Ik maak het u graag zo gemakkelijk mogelijk om de content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen heb ik buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

 • Facebook

 • YouTube

 • LinkedIn

 

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kan u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kan schakelen.

 

Links

Op de website zijn links naar externe websites vermeld. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Just Bie. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

10. Wijzigingen

Ik behoud mij het recht wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Laatst bijgewerkte versie: 6 augustus 2020

CONTACT

tinne@justbie.be

0473 66 14 88

 • Black Instagram Icon
 • Black Pinterest Icon
Just Bie.png

Leef je Hartekracht!

©2021 Just Bie